Voor wie zijn wij er?


Uiteraard zijn wij er in eerste instantie voor de nieuwetijdskinderen zelf. Daarnaast zijn wij er ook voor hun leefomgeving zoals hun ouders, familie, leerkrachten en soms zelfs ziekenhuizen.
Wij richten ons tevens op deze leefomgeving, omdat daar vaak onbegrip en onwetendheid heerst. “Hoe moeten wij met dit kind omgaan?” “Wij snappen het kind niet!”

 

 

 

 

Copyright © Inspiratio 2012